کلاسی Integerset

کلاسی به نام Integerse ایجاد کنید هر شی از این کلاس میتواند عددی صحیح در بازه ی 0-100 را بپزیرد.مجموعه به صورت آرایه ای از یک ها وصفر ها نمایش داده می شود .اگر عدد صحیح i در مجموعه باشد a[i]  برابر یک است عنصر a[i] در صورتی صفر است که i در مجموعه نباشد.

-   سازنده ی مجموعه را طوری مقدار دهید که تمام عناصر آرایه صفر باشد.

-   عملگر * را به گونه ای سربارگذاری کنید که اشتراک بین دو مجموعه را حساب کند.

-   عملگر + را به گونه ای سربارگذاری کنید که اجتماع بین دو مجموعه را حساب کند.

-  عملگر << را به گونه ای سربارگذاری کنید که با cout یک شئی را چاپ کند.

-  عملگر >> را به گونه ای سربارگذاری کنید که با cin یک شئی را از ورودی بگیرد.

 

Integerset.h

Integerset.cpp

Mehran.cpp

 

 

/ 3 نظر / 24 بازدید
...

این که دی ال نمیشه!

زهرا

سلام ممنون میشم اگ جواب این تمرینو برام ایمیل کنید!!!!!!!!!!!!!مرسیییییی

مریم

میشه جواب این تمرینو برام ایمیل کنید؟؟؟؟ لینکتون خرابه