ده روش برای معذرت خواهی

ده روش برای معذرت خواهی

وضعیت این گونه می باشد.سکوت....... جوابهای سربالا......پریشان خاطری........ در این شرایط می خواهید موی سر خود رابکنید. واقعا دیگر فکری به ذهن تان نمی رسد که چه بکنید.عذر خواهی از همسر یانامزدتان ممکن است مشکل به نظر برسد بخصوص زمانی که بر سر مسئله یا موضوعی با همچندین بار مخالفت مرده باشیدو ممکن است در خود توان گفتن متاسفم را نبینید. هر چندهر کاری را که فکر می کردید به او می فهماند از کرده خود پشیمان هستید را انجامداده اید.این مطالب چندین روش جهت عذر خواهی مطرح شده است این به روش ها حل و فصلنمودن اختلافات و عبرت گرفتن از تجارب خواهد انجامید.

1

انتقاد را با گشاده روییبپذیرید

در مجادله ای که هر دوی شما تصور می کنیدحق با شماست و مشکل مربوط به طرف مقابل می باشد به ویژه اگر قبلا نیز مکررا بر سرموضوع فعلی بحث کرده اید, لطفا انتقاد همسر خود را با روی باز و به راحتی گوشکنید.

2

 آنتراک دهید

در اوج بحث فشار خونتان بالا می رود وتپش قلبتان بالا می رود و ممکن است چیز هایی بگویید که لزوما بیان آنها منظوریندارید . همیشه به مکانی خلوت نیاز دارید که در آن از هم جدا شده آرام گرفته وافکار خود را جمع کنید.

3

گذشته را یاد آورینکنید

به چیزی که اکنون در حال روی دادن استتوجه کنید . اتش آور معرکه شدن راهی به جایی نخواهد برد و با فراموش کردن گذشتهزودتر به توافق می رسید.

4

به او بگویید که دشمن اشنیستید

اگر به آرامی در مورد موضوعی بحث می کنیدو همسرتان به یکباره صدایش را بالا برده و از کوره در می رود کافی است به طرفش رفتهو او را نوازش کنید دست خو را به آرامی در دستش قرار دهید تا بفهمد که این مجادلهبی اهمیت است.

5

 محیط دور برتان را درستکنید

محیط اطراف تاثیر مستقیمی روی احساسات مادارد. عصبانیت یک احساس خشن است اما با مراقبت همراه با توجه محبت آمیز همیشه میتوان آن را کنترل کرد.

6

مشکل ترین کلمه را به زبانبیاورید

یک عذر خواهی واقعی می تواند یکی ازدشوارترین پیشنهاداتی باشد که ما ارائه می دهیم! بر خلاف تصور عموم همه افراد قادربه زبان آوردن این کلمه بوده و تا به حال هیچ کس بعد از گفتن آن غش نکردهاست.

7

 جمله ای دلپذیر به اوبگویید

گاهی اوقات فراموش کردن حرفهای آزاردهنده کسی که دوستش دارید مشکل به نظر می رسد اما اگر چیزی قابل تعریف را با آنبیاموزید روبه رو شدن با مسائل بسیار آسان تر خواهد شد.

8

 بگویید که دوستشدارید.

هنگامی که می خواهید به حالت اشتی و صلحبرگردید به دوستتان بگویید که دوستش داردی. اطمینان دادن در مورد این موضوع کهاحساس شما نسبت به همسرتان هیچ گاه و تحت هیچ شرایطی تغییر نخواهد کرد,بسیار خوباست.

9

 برای عصر برنامه ریزیکنید

بعد از اینکه در خانه اوضاع آرام شد برایآزاد شدن فکرتان از مجادله برای انجام فعالیت تفریحی آماده شوید اگر همسر یانامزادتان قبلا برای رزرو بلیط سینما یا هر چیزی اقدام می کرد این بار شما پیش قدمشوید و این کار را انجام دهید.

10

 ببخشید و فراموشکنید

عذر خواهی تنها به این معناست که بگوییدمتاسفید بلکه باید آن اتفاق را برای همیشه فراموش کنید. در حقیقت فراموشی باعث میگردد که مسئله مورد نظر راه بازگشت و سرایت دوباره به رابطه تان را نداشته باشد

 

/ 0 نظر / 9 بازدید