زن تیر

 

با وفا، نجیب، گاهی اوقات خسیس، درآشپزی قابل، در شبهای مهتابی عاشق، در دوران مادری یک زن کم‌نظیر،از انتقاد نفرت دارد، اگر مورد تمسخرقرار گیرد به شدت آزرده خاطر می‌گردد و تاب تحمل طرد شدن را ندارد. صبر واز خودگذشتگی او برای کسانیکه دوستشاندارد حد و مرزی ندارد.

/ 0 نظر / 8 بازدید